The Unceasingly Diffusing Detachment - Savour The Flavour Of Janifer.

Viktigt inslag

Jag vill gärna se att när vi anordnar vår kommande konferens att vi lägger in någon form av konferensaktivitet i västerås. Min erfarenhet är att detta är väldigt bra för alla närvarande. Är inte alltid så kul att bara sitta och lyssna på föreläsningar, det är bra om man aktiveras. En av de allra bästa sakerna med att ha aktiviteter tillsammans är att man kan stärka banden till varandra, det blir team building. Har vi anställda som tycker om varandra och som kan samarbeta bra ihop så kommer vi att ha en ännu bättre arbetssituation på jobbet när vi kommer ...